Čerpanie a preprava čerstvých betónových zmesí v rámci EU.

Čerpanie

Čerpanie čerstvých betónových zmesí
zabezpečujeme mobilnými čerpadlami
s dĺžkou 24m, 32m, 36m, 42m a 46m.

Preprava

Prepravu čerstvých betónových zmesí
zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi
s objemom 7 m³  (6 x 6) a 9 m³  (8 x 4).

Bezplatné konzultácie

V rámci poskytovaných služieb ponúkame  bezplatné  konzultácie  so  školeným  personálom  priamo  na stavbe.

Na trhu sme lídrom v kvalite poskytovaných služieb a zároveň zárukou bezpečnosti.

To je dôvod, prečo naši verní zákazníci dlhodobo využívajú naše služby.

Vozidlá

Cenník

Čerpanie - 24m, 32m, 36m, 42m, 46m
Prístavný km:1,50,- € / km [ 24m, 32m, 36m ]
1,70,- € / km [ 42m, 46m ]
Rozbehová chémia: 20,- € / položka
Prídavné hadice a potrubie:6,- € / 1 bm / deň
Čerpanie drátkobetónu:2,50,- € / 1 m3
Hodinová sadzba za čerpanie:
( účtuje sa každých začatých 15 minút )
24 m / 70,- € / 1 hod.
32 m / 75,- € / 1 hod.
36 m / 80,- € / 1 hod.
42 m / 100,- € / 1 hod.
46 m / 110,- € / 1 hod.
Zbytočný výjazd čerpadla / zmarený výkon:

zrušenie pristavenia vozidla menej ako 12 hod. pred začatím betonáže,
neúčtuje sa v prípade nepriaznivého počasia pokiaľ objednávateľ zrušil
pristavenie vozidla ešte pred jeho príjazdom na betonárku, alebo stavbu.

80,- € + km [ 24m, 32m, 36m ]
140,- € + km [ 42m, 46m ]

Objednávateľ musí zabezpečiť bezproblémový príjazd k stavenisku, priestor k rozloženiu čerpadla, možnosť vypustenia betónu a umytie čerpadla na stavenisku.

Preprava – 7/6m3 6×6, 9/7m3 8×4
Preprava:
( betonárka – stavba – betonárka )
2,- € / km
Nakládka:6,- €
Vykládka / nadvykládka6,- € / každých začatých 15 min.
Zbytočné pristavenie vozidla / zmarený výkon:1,10 € / km

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Pri individuálnych projektoch cena dohodou.

BAWER-TRANS, S.R.O.

Vígľašská 3110/15
851 07 Bratislava

Prevádzka / Administratíva

Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

Vozový park

Dolnozemská 13
850 07 Bratislava

IČO: 45231907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK 2022906270

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2518 4929
BIC (SWIFT): TATR SK BX

Napíšte nám

1 + 0 = ?