Čerpanie, preprava a predaj čerstvých betónových zmesí v rámci EU.

Čerpanie

Čerpanie čerstvých betónových zmesí
zabezpečuje až 17 kusov mobilných čerpadiel
SANIMOB / PUMI 24m / 20m / 24m / 28m / 32m / 36m / 38m / 42m / 46m / 47m / 52m

Preprava

Prepravu čerstvých betónových zmesí
zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi
s objemom 7 m³  (6 x 6) a 9 m³  (8 x 4).

Bezplatné konzultácie

V rámci poskytovaných služieb ponúkame  bezplatné  konzultácie  so  školeným  personálom  priamo  na stavbe.

Na trhu sme lídrom v kvalite poskytovaných služieb a zároveň zárukou bezpečnosti.

To je dôvod, prečo naši verní zákazníci dlhodobo využívajú naše služby.

Vozidlá

Náš vozový park obsahuje celkom 22 kusov techniky,
z toho 17 čerpadiel a 5 domiešavačov.

Cenník

Čerpanie - Sanimob, PUMI 24m, 20m, 24m, 28m, 32m, 36m, 38m, 42m, 46m, 47m
Prístavný km:2,20,- € / km [ 20m, 24m, 28m, 32m, 36m, 38m ]
2,50,- € / km [ 42m, 46m, 47m ]
2,50,- € / km [ PUMI 24m / 5m3 ] ( prepravné betónu )
Rozbehová chémia: 25,- € / položka
Prídavné hadice:7,- € / 1 bm / deň
6,- € / 1 bm / deň ( SANIMOB )
Prídavné potrubie:6,- € / 1 bm / deň
6,- € / 1 bm / deň ( SANIMOB )
Čerpanie drátkobetónu:3,- € / 1 m3
Hodinová sadzba za čerpanie:
účtuje sa každých začatých 15 minút
min. 180,- € jedno čerpanie / pri PUMI min. 200,-€,
( stavba )
SANIMOB
čerpanie: 90,- € / hod.t

PUMI 24.3 m (5m3) / 95,- € / hod. (1ks)
20m / 85,- € / hod. (1ks)
24m / 85,- € / hod. (1ks)
28m / 85,- € / hod. (1ks)
32m / 90,- € / hod. (1ks)
36m / 95,- € / hod. (4ks)
38m / 100,- € / hod. (1ks)
42m / 115,- € / hod. (2ks)
46m / 125,- € / hod. (1ks)
47m / 125,- € / hod. (2ks)

Zbytočný výjazd čerpadla/zmarený výkon:

zrušenie pristavenia vozidla menej ako 12 hod. pred začatím betonáže, neúčtuje sa v prípade nepriaznivého počasia za predpokladu, že objednávateľ zrušil pristavenie vozidla ešte pred jeho príjazdom na betonárku, alebo stavbu.

150,- € + km
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe:50,- €

Objednávateľ musí zabezpečiť bezproblémový príjazd k stavenisku, priestor k rozloženiu čerpadla, možnosť vypustenia betónu a umytie čerpadla na stavenisku.

Preprava – 7/6m3 6×6, 9/7m3 8×4
Pristavenie mimo BA:1,50,- € / km / otoč
Stavby vzdialené do 8 km (4+4 otoč)
( v cene nakládka a 30 min. vykládka )
paušálne 45,- €, ďalej každých začatých 15 min. 7,50,- €
Jazda:
( betonárka – stavba – betonárka )
2,75,- € / km
Nakládka:7,50,- €
Vykládka do 30 min.:15,- €
Vykládka nad 30 min.:7,50,- € / každých začatých 15 min.
Recyklácia:7,50,- € / každých začatých 15 min.
Zbytočné pristavenie vozidla / zmarený výkon:2,50 € / km + 50,- € zmarený výkon
Prestoj domiešavača/čakanie po pristavení na začatie betonáže
( účtované po 1 hodine od pristavenia )
33,- € / hod. až do začatia betonáže
Prestoj medzi miešaniami na betonárke max. 2 hod., potom každá začatá hod. prestoju33,- € / hod. / auto až do namiešania

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Čerpanie betónu sa účtuje s DPH iba konečným spotrebiteľom (prenesená daňová povinnosť)
Pri individuálnych projektoch cena dohodou.

Betonársky pavúk RV 10

Betonársky pavúk RV 10
Denný nájom:90,- € / deň
Mesačný nájom:900,- € / mesiac

Doprava na vlastné náklady nájomcu /nájomca si zabezpečí odvoz a dovoz sám/, alebo na náklady prenajímateľa vo výške 180 EUR na stavbu a späť.

Objednávky musia byť realizované min. 3-4 dni vopred kvôli zabezpečeniu prepravy.

Prenajímateľ zodpovedá za stav predmetu nájmu odo dňa jeho prevzatia do nájmu až do doby jeho odovzdania. Prenajímateľ sa zaväzuje ho odovzdať v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. O prevzatí predmetu nájmu spíšu prenajímateľ a nájomca odovzdávací protokol, kde potvrdia jeho stav v deň prevzatia do nájmu nájomcovi a v deň odovzdania prenajímateľovi po ukončení nájmu.

Betonársky rozdeľovací výložnik MX 28 a MX 32

Technický list MX 28 / Technický list MX 32
Mesačný nájom:cena podľa projektu na vyžiadanie

Doprava na vlastné náklady nájomcu /nájomca si zabezpečí odvoz a dovoz sám/, alebo na náklady prenajímateľa vo výške 400 EUR na stavbu a späť.

Objednávky musia byť realizované min. 14 dni vopred kvôli zabezpečeniu prepravy.

Prenajímateľ zodpovedá za stav predmetu nájmu odo dňa jeho prevzatia do nájmu až do doby jeho odovzdania. Prenajímateľ sa zaväzuje ho odovzdať v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. O prevzatí predmetu nájmu spíšu prenajímateľ a nájomca odovzdávací protokol, kde potvrdia jeho stav v deň prevzatia do nájmu nájomcovi a v deň odovzdania prenajímateľovi po ukončení nájmu.

BAWER-TRANS, S.R.O.

Vígľašská 3110/15
851 07 Bratislava

Prevádzka / Administratíva

Haanova 12
851 02 Bratislava

Vozový park

Dolnozemská 13
850 07 Bratislava

IČO: 45231907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK 2022906270

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2518 4929
BIC (SWIFT): TATR SK BX

Napíšte nám

6 + 2 = ?