Certifikáty

//pumpanabeton.sk/wp-content/uploads/2021/05/Elbacert-logo-web.png
//pumpanabeton.sk/wp-content/uploads/2018/12/iso140012.jpg
//pumpanabeton.sk/wp-content/uploads/2018/12/dopravca_2016_1-181x300.png
//pumpanabeton.sk/wp-content/uploads/2018/12/Certifikat_AAA_SK.jpg

Kontakt

DISPEČING

+421 917 704 704
info@pumpanabeton.sk


ZODPOVEDNÝ TECHNICKÝ VEDÚCI

Zoltán Skala
+421 917 415 246
skala@bawertrans.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

Mgr. Rastislav Lamoš
+421 907 781 180
rastislav.lamos@bawertrans.sk

IČO: 45231907
DIČ: 2022906270
IČ DPH: SK 2022906270


BANKOVÉ SPOJENIE:

Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2518 4929
BIC (SWIFT): TATR SK BX

PREVÁDZKA / ADMINISTRATÍVA

HAANOVA 12
851 02 BRATISLAVA

SÍDLO SPOLOČNOSTI

VÍGĽAŠSKÁ 3110/15
851 07 BRATISLAVA

VOZOVÝ PARK

KOPČIANSKA 20
851 01 BRATISLAVA

2019 © Copyright - Bawer-trans, s.r.o. | Všetky práva vyhradené | made by ds class