Cenník

Čerpanie - Sanimob, PUMI 24m, 20m, 24m, 28m, 32m, 36m, 38m, 42m, 46m, 47m

Prístavný km:2,20,- € / km [ 20m, 24m, 28m, 32m, 36m, 38m ] 2,50,- € / km [ 42m, 46m, 47m ] 2,50,- € / km [ PUMI 24m / 5m3 ] ( prepravné betónu )
Rozbehová chémia:25,- € / položka
Prídavné hadice: 7,- € / 1 bm / deň 6,- € / 1 bm / deň ( SANIMOB )
Prídavné potrubie:6,- € / 1 bm / deň
6,- € / 1 bm / deň ( SANIMOB )
Čerpanie drátkobetónu: 3,- € / 1 m3
Hodinová sadzba za čerpanie:
účtuje sa každých začatých 15 minút
min. 180,- € jedno čerpanie / pri PUMI min. 200,-€,
( stavba )
SANIMOB čerpanie: 90,- € / hod.t PUMI 24.3 m (5m3) / 95,- € / hod. (1ks) 20m / 85,- € / hod. (1ks) 24m / 85,- € / hod. (1ks) 28m / 85,- € / hod. (1ks) 32m / 90,- € / hod. (1ks) 36m / 95,- € / hod. (4ks) 38m / 100,- € / hod. (1ks) 42m / 115,- € / hod. (2ks) 46m / 125,- € / hod. (1ks) 47m / 125,- € / hod. (2ks)
Zbytočný výjazd čerpadla/zmarený výkon:
zrušenie pristavenia vozidla menej ako 12 hod. pred
začatím betonáže, neúčtuje sa v prípade nepriaznivého
počasia za predpokladu, že objednávateľ zrušil pristavenie vozidla ešte pred jeho príjazdom na betonárku, alebo stavbu.
150,- € + km
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe: 50,- €

Objednávateľ musí zabezpečiť bezproblémový príjazd k stavenisku, priestor k rozloženiu čerpadla, možnosť vypustenia betónu a umytie čerpadla na stavenisku.

Preprava – 7/6m3 6×6, 9/7m3 8×4

Pristavenie mimo BA: 1,50,- € / km / otoč
Stavby vzdialené do 8 km (4+4 otoč)
( v cene nakládka a 30 min. vykládka )
paušálne 45,- €, ďalej každých začatých 15 min. 7,50,- €
Jazda:
( betonárka – stavba – betonárka )
2,75,- € / km
Nakládka: 7,50,- €
Vykládka do 30 min.:15,- €
Vykládka nad 30 min.:7,50,- € / každých začatých 15 min.
Recyklácia:7,50,- € / každých začatých 15 min.
Zbytočné pristavenie vozidla / zmarený výkon:2,50 € / km + 50,- € zmarený výkon
Prestoj domiešavača/čakanie po pristavení na začatie betonáže
( účtované po 1 hodine od pristavenia )
33,- € / hod. až do začatia betonáže
Prestoj medzi miešaniami na betonárke max. 2 hod., potom každá začatá hod. prestoju 33,- € / hod. / auto až do namiešania

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Čerpanie betónu sa účtuje s DPH iba konečným spotrebiteľom (prenesená daňová povinnosť)
Pri individuálnych projektoch cena dohodou.

2019 © Copyright - Bawer-trans, s.r.o. | Všetky práva vyhradené | made by ds class